Pracovní právo

Způsoby kontroly zaměstnanců dle nového zákoníku práce

Autor: JUDr. Jansa Lukáš | Vloženo: 27.02.2009 15:46 | Přečteno: 11163x

V březnovém čísle NEWSLETTERu jsem publikoval článek „Kontrola zaměstnance při výkonu práce s počítačem“ Vzhledem k tomu, že emailových, resp. komentářových reakcí bylo více, pak jsem se rozhodl nastínit blíže praktickou stránku problematiky, a to uvedením konkrétních možností kontroly a případně sankcí za neoprávněnou kontrolu.

 

» Celý článek


Může být e-mail zaslaný zaměstnanci považován za oznámení disciplinárního postihu?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 27.02.2009 15:37 | Přečteno: 4027x

V mnohých společnostech je e-mail používán nejen jako prostředek komunikace s okolím, ale i jako základní způsob dorozumívání uvnitř společnosti. Jaký právní význam má však takový e-mail, pokud jde o trvání nebo zánik pracovního poměru?

Tento problém nedávno řešily francouzské soudy. V tomto konkrétním případě poslal zaměstnavatel jedné ze svých zaměstnankyň e-mailem elektronickou „důtku“. O několik dnů později následovala další, stejnou formou. Vzápětí dal zaměstnavatel zaměstnankyni výpověď, s odůvodněním, že nevzala na vědomí dvě důtky a tedy porušila pracovní kázeň.
Zaměstnankyně podala žalobu na neplatnost výpovědi, a soud 1. stupně jí dal zapravdu s odůvodněním, že v tomto případě byl jeden přestupek sankcionován dvakrát (důtkou, a posléze výpovědí). Odvolací soud však toto rozhodnutí zvrátil a potvrdil platnost výpovědi, přičemž zdůvodnil, že elektronická výstraha může být považována za disciplinární postih, a nutnost jeho opakování může být důvodem k ukončení pracovního poměru. 
 
 

» Celý článek


Povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů

Autor: JUDr. Jansa Lukáš | Vloženo: 27.02.2009 15:33 | Přečteno: 6522x

Dne 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tento zákoník výslovně zakotvil povinnost zaměstnavatele uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Je běžné, že zaměstnavatel k plnění pracovních úkolů poskytne zaměstnanci např. notebook obsahující software či jiné přenosné zařízení (mobilní telefon, nosiče dat).

 

» Celý článek


Ochrana soukromých dat na pracovišti ? jsou Francouzi dále než my?

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 27.02.2009 15:27 | Přečteno: 3875x

Vděčné a nevyčerpatelné téma rovnováhy mezi dvěma protichůdnými zájmy – ochranou soukromí zaměstnance a kontrolní pravomocí zaměstnavatele při používání informačních technologií k výkonu pracovní činnosti - je velice aktuální i v zahraničí. Svědčí o tom i rozhodnutí francouzského dovolacího soudu z května tohoto roku. Jedná se o první rozhodnutí, vztahující se k § 145 nového francouzského občanského soudního řádu. Podle tohoto ustanovení může soud v rámci předběžného opatření na žádost toho, kdo projeví právní zájem, nařídit nezbytná opatření k zajištění důkazů, na nichž může záviset budoucí rozhodnutí (srovnej § 74 zák. č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu). Na základě tohoto ustanovení dosáhl zaměstnavatel ve zmíněném případě vydání předběžného opatření pro zajištění důkazů v hrozícím sporu se svým zaměstnancem.

» Celý článek


Ochrana osobních údajů na pracovišti

Autor: Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 27.02.2009 15:17 | Přečteno: 6985x

Ochrana osobních údajů je velice široké a složité téma, zasahující do problematiky základních práv a svobod, chráněných ústavními právními předpisy a mezinárodními smlouvami. Vzhledem ke stále se zvyšující dostupnosti dat v informační společnosti nabývá tato problematika stále větší aktuálnost.

» Celý článek


< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další >

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na pracovní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz