Organizační řád – obsah

. 14

I. OBECNÁ ČÁST 4

1.      Úvod. 5

1.1       Účel organizačního řádu. 5

1.2       Působnost organizačního řádu. 5

1.3       Definice pojmů. 5

2.       Základní ustanovení o společnosti 5

2.1       Obchodní firma a sídlo SPOLEČNOSTI 5

2.2       Předmět podnikání 6

3.       Orgány společnosti 6

3.1       Struktura, působnost a odpovědnosti jednotlivých orgánů SPOLEČNOSTI 6

4.       Jednání a podepisování za společnosti 6

4.1       Jednání jménem SPOLEČNOSTI a zastupování SPOLEČNOSTI 6

4.2       Podepisování za SPOLEČNOSTI 7

5.       Systém řízení společnosti 7

5.1       Obecné zásady a formy řízení SPOLEČNOSTI 7

5.2       Výkonné řízení SPOLEČNOSTI 7

5.3       Princip eskalace při řešení sporů. 8

5.4       Soustava řídicích aktů SPOLEČNOSTI 8

6.       Organizační struktura společnosti 8

6.1       Hlavní principy. 8

6.2       Organizační jednotky a organizační útvary SPOLEČNOSTI 8

6.3       Detašovaná pracoviště SPOLEČNOSTI 9

6.4       Organizační změny a jejich schvalování 9

6.5       Provádění organizačních změn. 10

7.       Výbory a komise společnosti 10

8.       Vedoucí pracovníci společnosti 11

8.1       Obecná práva a povinnosti vedoucích pracovníků SPOLEČNOSTI na všech stupních řízení 11

8.2       Předávání a přejímání funkce. 11

8.3       Zastupování vedoucích pracovníků SPOLEČNOSTI 12

9.       Zaměstnanci společnosti 12

9.1       Práva, povinnosti, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců SPOLEČNOSTI 12

9.2       Předávání a přejímání agend mezi zaměstnanci 12

9.3       Zastupování zaměstnanců. 12

10.     Vnitřní kontrolní systém.. 12

11.     Působnost organizačních útvarů. 13

11.1      Vymezení pojmu působnost organizačních útvarů. 13

11.2      Obecná působnost organizačních útvarů. 13

11.3      Působnost útvarů související s jejich vnitřním chodem.. 13

11.4      Odborná působnost organizačních útvarů. 14

12.     Schvalování a aktualizace organizačního řádu a jeho přílohy. 14

13.     Závěrečná ustanovení 14

 

 

 


Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na pracovní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz