Pracovní řád – obsah


1 Úvodní ustanovení 

2 Vznik a zánik pracovního poměru 
2.1 Vznik pracovního poměru 
2.2 Zánik pracovního poměru 
3 Mzda 
3.1 Způsob stanovení, splatnost a termín výplaty mzdy 
4 Povinnosti zaměstnance 
5 Povinnosti zaměstnavatele 
6 Náhrada cestovních výdajů 
7 Pracovní doba, dovolená za kalendářní rok a místo výkonu práce 
7.1. Pracovní doba
7.2. Pevná pracovní doba 
7.3. Pružná pracovní doba 
7.4. Dovolená 
7.5. Místo výkonu práce 
8 Překážky v práci na straně zaměstnance 
9 Pravidla chování zaměstnanců v prostorách zaměstnavatele 

9.1 Pravidla oblékání 
9.2 Pravidla udržování prostor zaměstnavatele 
9.3 Chování zaměstnanců 
10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
11 Dodržování IT politiky a softwarové bezpečnosti 
12 Odpovědnost zaměstnance za škodu 
13 Zákaz nekalé činnosti 
14 Závazek mlčenlivosti 
15 Autorská práva 
16 Ochrana osobních údajů 
17 Závěrečná ustanovení 


Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na pracovní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz